1 JAAR GARANTIE OP ELK PRODUCT BESTELD BIJ BEAUDECORATION

 

We bieden 1 jaar garantie op alle artikelen en garanderen dat elk geleverd artikel voldoet aan de normale eisen die aan deugdelijkheid en bruikbaarheid gesteld mogen worden. Als je niet tevreden bent over een product, dan kun je contact met ons opnemen. We proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg en op de best mogelijke manier op te lossen.

Je aankoopbewijs is tevens je garantiebewijs. Wanneer er zich binnen de garantietermijn een defect aan het product voordoet, verzoeken wij je dit per e-mail kenbaar te maken aan onze klantenservice. Het product wordt dan kosteloos gerepareerd. Als reparatie niet mogelijk is, dan vervangen wij het door een nieuw exemplaar.

Er is geen sprake van garantie als de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd. In de volgende gevallen komt de garantie te vervallen:
·         Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van BeauDecoration zijn verricht.
·         Indien beschadigingen aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik.
·         Indien schade is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
·         Indien schade is ontstaan door het gebruik van een verkeerd onderhoudsmiddel.